kerkdienst 25 maart

Rond de erediensten
Zondag 25 maart is het Palmzondag. Op deze dag wordt de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht. De vele pelgrims, die vanwege Pesach, het joodse feest van de ongezuurde broden (ook wel joods Pasen genoemd) in de stad waren, verwelkomden hem met palmtakken. Volgens de evangeliën wist Jezus op dit moment al dat lijden en dood hem te wachten stond. Palmpasen is dan ook de start van de zogenaamde ‘stille week’. Een week waarin wij stilstaan rond het lijden en sterven van Jezus Christus. De kinderen zullen tijdens deze dienst palmpasenstokken versieren en in processie door de kerk lopen, begeleid door dwarsfluit bespeeld door José de Jong. Verder zal Björn Hoogenes de piano bespelen en Gerard de Wit het orgel. Het thema van deze dienst is verwachting. Wat verwachtten de Judeeërs in de tijd van Jezus van Zijn intocht en wat verwachten wij vandaag de dag? Op Goede Vrijdag zullen wij in alle rust en stilte luisteren naar de koralen uit de Johannes Passion onder leiding van Gerard de Wit, afgewisseld met lezingen uit het lijdensverhaal vanuit het Johannes evangelie. Daarna volgt op zondag 1 april het hoogtepunt van het kerkelijk jaar, dan vieren we de opstanding van onze Heer Jezus Christus. Dood en graf konden Hem niet houden. Tijdens deze feestelijke dienst speelt Lennart Moree op piano, Ellister van der Molen op trompet en Jan Moelker neemt plaats achter het orgel. Ik hoop dat zoveel mogelijk gemeenteleden deze dienst kunnen bezoeken en neem gerust vrienden of bekenden mee. De Heer is waarlijk opgestaan!

 
kerkdiensten 18 en 15 maart

Zondag 18 maart hoopt ds. H.E. Faber van der Meulen weer bij ons voor te gaan. Een week later, zondag 25 maart, is het al weer Palmzondag. Op deze dag wordt de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht. De vele pelgrims die vanwege Pesach, het joodse feest van de ongezuurde broden (ook wel joods Pasen genoemd) in de stad waren, verwelkomden hem met palmtakken. Volgens de evangeliën wist Jezus op dit moment al dat lijden en dood hem te wachten stonden. De kinderen zullen tijdens deze dienst palmpasenstokken versieren en in processie door de kerk lopen, begeleid door dwarsfluit bespeeld door José de Jong. Verder zal Björn Hoogenes de piano bespelen en Gerard de Wit het orgel. U bent weer van harte uitgenodigd om deze diensten bij te wonen.

 
Wie preekt er?

In de agenda staat wie er op de zondagen voorgaat.

 
Kerkdiensten in de Develhof

Alle kerkdiensten in de develhof beginnen iedere zondag om 9:30.  

Voor kinderen van basisschoolleeftijd  is er kindernevendienst. Dat betekent dat de kinderen in de kerk beginnen en eindigen maar ook een deel van de kerkdienst met elkaar doorbrengen. Tijdens de kindernevendienst wordt aandacht besteed aan een bijbelverhaal in diverse werkvormen.

Voor de allerkleinsten is er kinderopvang gedurende de gehele duur van de kerkdienst in de creche.

Mindervaliden kunnen een beroep doen op de 'kerkauto' om naar en van de kerk te komen. Neem daarvoor contact op met mevr. M. Kaijim- Larson via 078 – 6120244.
Mensen die niet in staat zijn naar de kerk te komen kunnen gebruik maken van kerk-tv via internet. U kunt hier meekijken of terugkijken.
Neem daarvoor contact op met dhr. A. Oostdijk via 078- 6100674 of

Na afloop van de kerkdienst wordt er nog even nagepraat met koffie, thee en limonade voor de kinderen.